Malaysia

3 Days in Kuala Lumpur (Malaysia)
2N / 3D

4
KualaLumpur Hotels
USD 213.00 Price for 1 person

6 Days in Langkawi and Kuala Lumpur (Malaysia)
5N / 6D

4
Langkawi - KualaLumpur Hotels
USD 431.00 Price for 1 person